รายชื่อคณะกรรมการประจำ

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการประจำ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  มรกต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต

รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา  อนันต์สุชาติกุล

อาจารย์ นพ.มาโนช  โชคแจ่มใส

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  ตันติประภา

อาจารย์ ดร.เจนสมุทร  แสงพันธ์

อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ  ไชยนันท์

อาจารย์ ดร.ดรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล

อาจารย์ ดร.ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ

ดร. กรวรรณ  สังขกร

นายเฉลิม  อันวิเศษ

นางนัยนา  หวายคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา  ผาดไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วัฒนภิญโญ

นางนฤมล  น่วมอนงค์

นางสาวณัฐินี  สัสดี

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1

กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2

ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1

ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2

Our Services

Worpress

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Web Design

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Ecommerce

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Brand Now

SEO

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Our Team

zahera

Zahera

(HR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Alex

(CEO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Sara

(CCO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Mark

Mark

(Manager)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Testimonials

 • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
  Safira
  (Quia, CEO)
 • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
  Alana
  (Wirate, PA)
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  Sara
  (Yahoo, Manager)

Our Partners