ความเป็นมา

จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย มีการกำหนดพันธกิจหลักด้านวิจัย และแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ประกอบกับการวิจัยในปัจจุบัน จำเป็นต้องได้รับการรับรองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของแหล่งทุน และเป็นการปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคม ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปในแนวทางการดำเนินงานตามคุณภาพและมาตรฐานสากล คณะสังคมศาสตร์จึงได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้ประสานงานหลัก และเป็นคณะทำงานในโครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น และยกระดับมาตรฐานการวิจัยโดยมีขอบเขตการพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นหลัก

ซึ่งโครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยคณะทำงานได้มีการศึกษาดูงานจากสถาบันต่างๆ ที่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ตลอดจนเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อศึกษาดูงานแล้วเสร็จ จึงได้เสนอแนว ทางการดำเนินงานและร่างโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และเริ่มพิจารณาโครงการวิจัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Our Services

Worpress

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Web Design

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Ecommerce

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Brand Now

SEO

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Our Team

zahera

Zahera

(HR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Alex

(CEO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Sara

(CCO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Mark

Mark

(Manager)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Testimonials

 • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
  Safira
  (Quia, CEO)
 • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
  Alana
  (Wirate, PA)
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  Sara
  (Yahoo, Manager)

Our Partners