escort pendikmaltepe escort

ปฏิทินกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2567

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนประจำปี 2567สำนักงานฯ จะได้ตรวจสอบรายชื่อและติดต่อท่านทางอีเมลที่ให้ไว้เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ:

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053-943565 หรือ E-mail: cmurec.cmu@gmail.com


2. การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2566

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ห้องประชุม Convention 1-2 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนประจำปี 2566

หมายเหตุ:

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053-943565 หรือ E-mail: cmurec.cmu@gmail.com


3. การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนประจำปี 2565

หมายเหตุ:

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053-943565 หรือ E-mail: cmurec.cmu@gmail.com


4. การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หมายเหตุ:

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053-943565 หรือ E-mail: cmurec.cmu@gmail.com


5.  การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2564

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2564 

หมายเหตุ:


6.  การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2563  ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

หมายเหตุ:

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2563 จำนวน 73 คน

 • คณะศึกษาศาสตร์ 24 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ 14 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ 12 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ 4 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ 3 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน
 • บัณฑิตวิทยาลัย 1 คน

7.  การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2562 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2562  ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

หมายเหตุ:

 • โครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2562 download
 • กำหนดการจัดโครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2562 download
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053-943565 หรือ E-mail: cmurec.cmu@gmail.com


8.  การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำปี 2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2561  ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

หมายเหตุ:


9.  ตารางการจัด CMUREC Workshop การยื่นเอกสารออนไลน์เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  อ่านเพิ่มเติม


10. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตร Training for the trainers – Human Subject Protection for Researchers

จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม


11.  พิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม

Our Services

Worpress

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Web Design

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Ecommerce

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Brand Now

SEO

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Our Team

zahera

Zahera

(HR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Alex

(CEO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Sara

(CCO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Mark

Mark

(Manager)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Testimonials

 • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
  Safira
  (Quia, CEO)
 • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
  Alana
  (Wirate, PA)
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  Sara
  (Yahoo, Manager)

Our Partners